شرکت‌های دانش بنیان

نام مسئول واحد زمينه فعاليت ایده محوری پست الکترونیکی/آدرس وبسایت شماره تماس
کیفیت تولید تکاپو (کیتوتک) زهرا کردستانی پانسمان‌های نوین زخم... زخم پوش (پانسمان... www.chitotech.co 02188321517
گروه صنعتی هوشمند آسیا (گستران صنایع نوین پارس) امیر احمد سپهری صنعت ساختمان: هوشمندسازی... طراحی و ساخت... www.aimscontrol.com 02176250481
واپایش بهره برداری کیفیت برق ویونا امیرکبیر (وبکو امیرکبیر) فرزاد رضوی تجهیزات High Tech... طراحی و ساخت... www.vebko.ir 02164545736
آراد توسعه انرژی فیدار احمد اخوت بومی‌سازی و تولید... تولید امولسیفایرهای صنایع... Araddevelopment.com 02122655144
مواد ساخت آزما ویستا فرید شعبانی تجهیزات آزمایشگاهی مکانیک... ساخت تجهیزات آزمایشگاهی... www.globalmtm.com 02154967621
آزمایشگاه های صنایع انرژی (اپیل) سید محسن میرصدری برق قدرت، الکترونیک،... ارائه خدمات مشاوره... Eepil.ir 02188629880
ریز سامانه های سبز آینده فرشاد برازنده طراحی، ساخت و... طراحی و ساخت... www.MemsRasa.com 02164545437
فرزان فن اندیش فردا محمد حسن مقدس صنایع الکترونیک قدرت،... طراحی نسل نوین... www.farzanfanandish.com 02166177741
ایده گران سورن آّب امیرحسین عبادی تصفیه آب و... تولید سامانه‌های نوین... www.sorenab.com 02166402470
مگسا (مهندسی گسترش سامانه امن) علی قنبری نرم افزار و... امنیت فضای تولید... www.magsaco.ir 02166989003