مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه با همکاری شرکت ارتباط گستر بیدبرگ برگزار می¬نماید

۱۳۹۸/۰۴/۱۸

این گپ و گفت با موضوع مالیات ارزش افزوده و اصول صدور فاکتور رسمی با محورهای نکات ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و نحوه گزارش درست هزینه‌ها در سامانه گزارش معاملات فصلی در تاریخ چهارشنبه، 5 تیر ماه 1398، ساعت 15 الی 17 در برج فناوری (ساختمان ابن سینا) با همکاری این مدیریت برگزار می گردد.