چهل و پنجمین شورای تصمیم گیری طرح ها در مدیریت فناوری برگزار شد

۱۳۹۸/۰۷/۲۰

چهل و پنجمین شورای تصمیم گیری طرح ها ورودی جدید در مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه با حضور ریاست دانشگاه، معاون پژوهش و فناوری، معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه، مدیریت فناوری و توسعه نوآوری و چندی از فعالان صنعت برگزار شد. پس دفاع متقاضیان جدید از طرحهایشان در حضور اعضای شورا 8 شرکت فناور جهت استقرار پذیرفته شدند. شرکت های طبا زیست پلیمر، اندیشه کاوان نصیر ایرانیان، آموزال و آسا سامانه آفاق در بخش دانش بنیان و 4 طرح با نام های تولید و فروش مرکب های چاپ جوهر افشان پایه آب، فلومتر هیدرولیکی، درایو-کنترلر پروپورشنال ولو، ساخت هسته ترانسفورماتور با آلیاژ آمورف، سامانه هوشمند جمع آوری پسماند خشک، در بخش تیم های پیش رشد پذیرفته شدند.