نخستین رویداد بین المللی جایزه بزرگ فناوری ایران توسط شرکت دانش بنیان این مدیریت برگزار خواهد شد

نخستین رویداد بین المللی جایزه بزرگ فناوری ایران را [...]

نخستین رویداد بین المللی جایزه بزرگ فناوری ایران توسط شرکت دانش بنیان این مدیریت برگزار خواهد شد۱۳۹۸/۴/۲۳ ،۰۹:۱۱:۱۶ +۰۴:۳۰